Ensenyament

La població disposa d'una Escola pública de primària i d'una Llar d'infants


EEIP Sant Llorenç

Carrer Catalunya, 4
43515 La Galera (Tarragona)
Telèfon: 977 719 368
Adreça de correu electrònic: e3005391@centres.xtec.es


*Horari de consultes: de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores.

 *Horari escolar dels alumnes: de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 h. i de 15:00 a 17:00 h.

Programa municipal d'educació:

*Etapes educatives:
 Educació Infantil (de 3 a 6 anys):
- P3
- P4
- P5

 Educació Primària (de 6 a 12 anys):
- Cicle Inicial (1r i 2n cicle d'ensenyança primària)
- Cicle Mitjà (3r i 4t cicle d'ensenyança primària)
- Cicle Superior ( 5è i 6è cicle d'ensenyança primària)

El EEIP Sant Llorenç ofereix:

· Educació integral.
· Educació arrelada al medi.
· Educació de qualitat.
· Atenció a la diversitat.

El EEIP Sant Llorenç de la Galera forma part de la Zona Escolar Rural (ZER) Montsià, la qual està formada pels col·legis de Freginals, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, i la Galera.
Per a més informació sobre la ZER Montsià us podeu adreçar al web següent:
http://www.xtec.es
La ZER Montsià treballa coordinament programant activitats conjuntes, compartint serveis, mestres especialistes d'educació especial, educació física, música i llengües estrangeres, i potenciant la participació de pares, mares i ajuntaments.
El CEIP Sant Llorenç pertany a la zona educativa de Santa Bàrbara, i l'IES Les Planes és l'institut de referència del nostre centre. Allí els alumnes cursen ESO i Batxillerat.

*Preinscripció i matriculacions
La preinscripció i les matriculacions es poden realitzar personalment per part dels pares al CEIP Sant Llorenç, carrer Catalunya, 4, de la Galera, telèfon 977 719 368.


Llar d'infants  "El Gat Galeret"

Carrer Camí del Terrer
43515 La Galera (Tarragona)
Telèfon: 977 71 35 92