Oficina virtual

Com puc tramitar telemàticament per la Seu Electrònica?
Per fer tràmits electrònics amb l’Ajuntament de La Galera cal accedir a la Seu electrònica. Tot seguit cal cercar el tràmit que es vol realitzar i, si està activada la tramitació online, fer-la des d’allà. Si no està activada cal descarregar-se formularis en format pdf, omplir-los i adjuntar-los a través de l’apartat Instancia genèrica.

Accés al Catàleg de tràmits electrònics de l’Ajuntament de La Galera.

Què puc consultar?
A la seu electrònica podreu trobar, entre d’altres, els següents continguts:

Atenció a la ciutadania
Carpeta Ciutadana

Instància genèrica
Sol·licitud d'accés a la informació pública

Hisenda, impostos, taxes i preus públics
Certificat de pagament d'un tribut municipal
Domiciliació de tributs, taxes i preus públics

Padró habitants
Alta per omissió al Padró Municipal d'Habitants

Alta procedent d'un altre municipi
Canvi de domicili dins el mateix municipi
Modificació de dades al Padró Municipal d'Habitants
Volant d'empadronament actual

Via pública
Recollida de mobles i trastos vells al carrer

Informació pública
Portal de transparència
Tauler d'anuncis i edictes
Notificacions i comunicacions electròniques
Atenció al ciutadà
Validació de documents electrònics
Calendari dies inhàbils
Perfil del contractant
Contractació de personal
Normativa

Suggeriments, queixes i propostes