Visites guiades

Organitzades des de Terracota, Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera

- Visites guiades al mateix centre

- Visites guiades als punts d'interès del municipi

- Visites guiades a la terrisseria J. Cortiella

*Tota la informació:

Visites guiades