Telèfons d'interès

Telèfons d'interès :

URGÈNCIES
Bombers112
Mossos d'Esquadra - Amposta112/ 977 28 04 00   
Emergències 112
Guàrdia Civil 062
Farmàcia 977 71 84 19
CAP Santa Bàrbara977 71 80 16
Hospital Verge de la Cinta (Tortosa)977 51 91 00
Hospital Comarcal d'Amposta977 70 00 50
Consultori metge (la Galera) 977 71 87 88
  
 
AVERIES
FECSA800 760 706
 
SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament de la Galera977 718 339
Ajuntament de la Galera ( Fax)977 718 538
 
ALTRES
CEIP Sant Llorenç977 719 368
Jutjat de Pau 977 71 83 39
Parròquia Sant Llorenç977 71 90 77
  
 
TRANSPORTS
Bus (Hife-Tortosa)977 44 03 00
Renfe (L'Aldea)977 45 01 54