DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA PER A L'ENLLUMENAT PÚBLIC FASE 2

04/10/2022

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA PER A L'ENLLUMENAT PÚBLIC FASE 2

 
La Diputació de Tarragona, en el marc del romanent del Pla d'Acció Municipal per l'anualitat 2017, ha aprovat el següent subvenció per a l'Ajuntament de la Galera:
 
Nom de l'actuació: Renovació de l'enllumenat públic fase 2
Pressupost elegible: 146.136,90 €
% concessió: 47,75%
Subvenció: 69.780,74 €