SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

19/01/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

 

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions vinculades al PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM), per l'anualitat 2021, ha aprovat la següent subvenció:

 
Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Municipi: La Galera
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 50.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 50.000,00 euros