SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

27/01/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d'Acció Municipal per l'anualitat 2022, ha concedit a l'Ajuntament de la Galera la subvenció:
 
Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Concepte: despeses corrents
Pressupost elegible: 50.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 50.000,00 euros