SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

21/03/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022, ha concedit a l'Ajuntament de la Galera una ajuda de 19.881,90 euros per finançar les despeses corresponents a:
 
- Servei de socorrisme i vigilància a les piscines muncipipals.
- Analítiques d'aigua per al consum de boca.
- Salubritat i control de plagues.
- Adquisició de productes de neteja i desinfecció d'equipaments locals.
Adquisició d'equips de protecció individual
 
Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona:
 
Municipi: La Galera
Concepte: Línia 2 - Salut
Pressupost elegible: 17.842,77 euros
Import concedit: 12.760,43 euros
 
Municipi: La Galera
Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines
Pressupost elegible: 9.170,89 euros
Import concedit: 7.121,47 euros