SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

19/03/2024

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

 
 
La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions destinades a ajuntaments per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023, ha concedit a l'Ajuntament de La Galera un ajut de 2.199,40 euros, per finançar les despeses de control de plagues i recollida i transport d'animals domèstics abandonats. Aquesta actuació ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona