SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

19/03/2024

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

 

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions destinades a ajuntaments subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023, ha concedit a l'Ajuntament de La Galera un ajut de 7.277,44 euros per finançar les despeses de socorrisme, vigilància a les piscines i manteniment dels desfibril·ladors. Les dues línies de subvenció son:
- Línia 2 (socorristes): 6.817,72 euros
- Línia 3 (manteniment DEA): 459,72 euros
Aquesta subvenció ha servit per finançar les despeses del projecte i compta amb el suport de la Diputació de Tarragona.
 
Fotografies: facebook oficial de l'Ajuntament de la Galera.