SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES

30/03/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, ha concedit a l'Ajuntament de la Galera les subvencions següents:
 

Beneficiari: Ajuntament de la Galera

Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines
Pressupost elegible: 7.333,65 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.054,30 euros
 
Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Concepte: Línia 2 - Protecció salut pública
Pressupost elegible: 13.627,56 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 9.374,33 euros