SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS CULTURALS O D'INTERÈS CIUTADÀ

23/06/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS CULTURALS O D'INTERÈS CIUTADÀ

La Diputació de Tarragona en el marc de les subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials, ha concedit a l'Ajuntament de la Galera la subvenció següent:
 
Municipi: La Galera
Concepte: Pla de millora del Casal i Biblioteca Municipals
Pressupost elegible: 8.669,80 €
Import concedit: 7.802,82 euros
 
Aquesta subvenció ha servit per millorar l'equipament del centre i ha comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona.