SUBVENCIÓ DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

08/04/2022

SUBVENCIÓ DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

 
L'Agència Catalana de l'Aigua en el marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als municipis de la part catalana de les conques compartides per a l’execució d’actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, ha concedit a l'Ajuntament de la Galera una subvenció de: 178.712,71€ per l'actuació "Estabilització del marge esquerre del Barranc de la Galera, a l'alçada del Carrer de Carasol"