Noticies

11/05/2021
El 9 de maig entren en vigor noves mesures per a la contenció de la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Els indicadors epidemiològics i assistencials recomanen mantenir encara el gruix de les restriccions tot i haver finalitzat l’estat d’alarma. No obstant això, hi haurà canvis en els...
23/04/2021
El 26 d'abril entren en vigor noves mesures per a la contenció de la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Decau el tancament comarcal i s’estableixen altres canvis a sectors com el comerç i l’esport. Els indicadors epidemiològics i assistencials recomanen mantenir encara el gruix de les...
20/04/2021
La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per al Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals curs 2019-2020, ha concedit a l'Ajuntament de la Galera el següent...
20/04/2021
ANUNCI El Ple de l'Ajuntament de la Galera , en sessió de data 25 de març de 2021, ha aprovat inicialment el Pla Local de Joventut 2021-2025 de la Galera . De conformitat amb dit acord, es sotmet el Pla a un període d’informació pública de 30 dies hàbils, mitjançant exposició en el tauler d’anuncis...
20/04/2021
INFORMACIÓ Inici: maig 2021 Horari : dilluns a divendres, de 15h - 20 h Lloc: Tortosa Preu: gratuït *Per a més informació podeu contactar amb Royal Escola de Formació : info@royalformacio.com 977 784220 https://royalformacio.com/preinscripcions/ CARTELL INFORMATIU
17/04/2021
El 9 d'abril van entrar en vigor noves mesures per contenir la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, establint-se un tancament del perímetre comarcal a Catalunya. Els indicadors epidemiològics i assistencials recomanen mantenir la reducció de la mobilitat i el gruix de les mesures ja...
08/04/2021
Després d'analitzar el creixement preocupant en l’ocupació de llits de crítics i de pacients hospitalitzats per Covid-19 al conjunt del sistema de Salut Català, s'han pres les següents mesures que entraran en vigor a partir del 9 d'abril i que s'allargaran fins el 19:
08/04/2021
La Diputació de Tarragona , en el marc de les subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2019, ha concedit a l'Ajuntament de la Galera la subvenció que s'adjunta: Concepte : Millores Centre d'...
26/03/2021
El 15 de març es van posar en marxa algunes modificacions de les mesures per contenir la pandèmia, obrint algunes activitats. L’estancament dels indicadors epidemiològics i assistencials fan que a partir del dia 26 de març es paralitzi l’obertura i es mantinguin les mesures. Aquestes, romandran...
13/03/2021
Aquestes són les noves mesures que entraran en vigor, a partir del 15 de març , per contenir la pandèmia:

Pàgines